Senseofnorth.se

Välkommen till Senseofnorth.se. Här kan du som är intresserad av norden och letar efter information om de nordiska länderna hitta intressant innehåll och tips om aktuella händelser och evenemang.

Fjärrvärme som tar tillvara på svenska skogen

2020-09-14

Effektivt, miljövänligt, ekonomiskt och underhållsfritt. Dessa är bara några av fördelarna med att skaffa fjärrvärme. Istället för att var och en har sin egen uppvärmning, som exempelvis oljepanna, levereras värmen från en central anläggning med miljövänlig förbränning. Men på vilket sätt innebär det att fjärrvärmen är ”miljövänlig”? Vi på Sense of North reder ut svaren!


Läs mer om fjärrvärme

 

Fjärrvärme som utgör en minimal miljöpåverkan

Fjärrvärme är ett uppvärmningssystem som utgör en ytterst liten miljöpåverkan. Detta är tack vare att fjärrvärmen tar tillvara på resurser som annars skulle gått förlorade. I produktionen av fjärrvärmen används nämligen rester från skogen, som exempelvis spån, toppar och grenar och annat träavfall som annars skulle gått till spillo. Systemet tar även tillvara på den värme som uppstår vid elproduktion i kraftvärmeverk och överskottsvärme från lokala industrier.

 

Biobränslen som används i produktionen av fjärrvärme är en förnybar energikälla som ingår i naturens kretslopp. Det betyder att den energi som man utvinner av biobränslen inte släpper ut mer koldioxid än vad trädet hade bundit under sin livstid. Istället för att det inbunda kolet släpps ut till ingen nytta, kan man genom bioenergin ta tillvara på den inbunda energi innan kolets släppt ut samtidigt som träd kan planteras och fossila bränslen fasas ut.

 

Fjärrvärme och miljöpåverkan

Genom att producera värme i stora gemensamma produktionsanläggningar med högra krav på rökgasrening så får man en avsevärt mindre miljöpåverkan i jämförelse om att var och en skulle elda på egen hand, med dålig eller ingen rening av det som släpps ut. Att ha egna pannor är långt ifrån lika effektiva som att låta var och en få värme från en och samma värmekälla.

 

Fjärrvärme från Solör Bioenergi

Solör Bioenergi är Sveriges ledande leverantör inom biobränslen och arbetar hårt för att utgöra en så liten miljöpåverkan som möjligt. Solör Bioenergi använder endast lokala råvaror som är 100% förnybara.