Senseofnorth.se

Välkommen till Senseofnorth.se. Här kan du som är intresserad av norden och letar efter information om de nordiska länderna hitta intressant innehåll och tips om aktuella händelser och evenemang.

Det här är ett sjöfartsintyg

2019-06-27
När man arbetar på sjön så behövs ett intyg från en läkare för att säkerställa hälsan, ett så kallat sjöfartsintyg.

Ett sjöfartsintyg kan behövas för arbete till sjöss.

Läs mer också här om sjöfartsintyg

Sjöfartsintyg ges efter läkarundersökning

Vid arbeten ombord på ett fartyg som ska åka ut till sjöss så behövs alltså i vissa fall ett sjöfartsintyg. Ett sjöfartsintyg är ett intyg som man får efter att ha genomgått en särskild undersökning hos en läkare. Det är läkare som har lov att utföra den här typen av undersökningar för att kunna tillhandahålla sjöfartsintyg.

Det finns ett flertal tillfällen då ett sjöfartsintyg kan behövas. Det är alltså bland annat om man ska arbeta på ett fartyg. Det finns då särskilda regler för vilken typ av arbete som det gäller och för vilken typ av båttrafik. Ett sjöfartsintyg kan också ibland behövas om man vill vidareutbilda sig beroende på vilken typ av utbildning som man väljer. Om man vill ansöka om att bli vissa typer av befäl behövs exempelvis sjöfartsintyget.

Det finns mottagningar i olika delar av landet som kan hjälpa till med den typ av hälsoundersökning som behövs för att man ska få ta del av sitt sjöfartsintyg och visa att man är tillräckligt frisk vid de ovan nämnda tillfällena.

Få mer information om sjöfartsintyg

I undersökningen för sjöfartsintyg ingår bland annat undersökning av hörsel, syn och annat som påverkar hälsan. För att veta mer om den här typen av undersökningar kan det vara bra att läsa mer på Transportstyrelsen eller att ta kontakt med en mottagning som gör undersökningar för sjöfartsintyg. Vad som krävs av en persons hälsa kan skilja sig beroende bland annat på vilket jobb som ska utföras.