Senseofnorth.se

Välkommen till Senseofnorth.se. Här kan du som är intresserad av norden och letar efter information om de nordiska länderna hitta intressant innehåll och tips om aktuella händelser och evenemang.

Nya Hisingsbron

Omkring år 2020 beräknas den nya Hisingsbron öppnas i Göteborg. Bron kommer gå över Göta älv ungefär ett kvarter österut jämfört med den nuvarande Göta älvbron. Den nuvarande bron är i dåligt skick och att laga den är inte tekniskt möjligt eller ekonomiskt försvarbart så när den nya bron är klar kommer den gamla att rivas.

 

Ett landmärke

Utformningen av den nya bron avgjordes i en designtävling där en jury tog beslut om vilken förslag som blev det vinnande. Det vinnande förslaget, Arpeggio, är ritat av den danska arkitektbyrån Dissing plus Weitling, tillsammans med Elu, Ljusarkitektur och Leonhardt Andrä und Partner.

Den nya bron är en lyftbro där konstruktionen framhäver den öppningsbara delen genom fyra höga pyloner som kommer synas på långt håll från både land och vatten och på så sätt bli ett nytt landmärke för Göteborg. Själva bron blir dock inte så hög. Dagens Göta Älv-bro är 18 meter hög och den nya bron kommer gå 12 meter över havet. För fotgängare och cyklister kommer det bli lite lättare att ta sig över, för sjöfarten blir det lite krångligare, i alla fall för de större båtarna som får vänta på broöppning.