Senseofnorth.se

Välkommen till Senseofnorth.se. Här kan du som är intresserad av norden och letar efter information om de nordiska länderna hitta intressant innehåll och tips om aktuella händelser och evenemang.

Eternithantering, så går det till.

2019-03-06

Ta hand om eternit är något som är nödvändigt om det är möjligt då materialet är likt asbest och därmed kan vara livsfarligt. Eternit började använts för att det är ett mycket tåligt material. Men eftersom det är ett så pass farligt ämne är det vitkigt att hanteringen av materialet blir rätt.

 

Läs mer om eternit.

 

När man hanterat eternit behöver man ha rätt utrustning och hantera avfallet på rätt sätt. Vanligast är plastmattor till fasader och tak, som när materialet kom blev mycket populärt. Idag är det inte lagligt att använda material som innehåller asbest då skadorna kan bli stora om materialet bryts. När ett asbestmaterial går sönder i mindre delar sprids asbestfiber i luften vilket kan led till bland annat kol och lungcancer om det andas in. Därför tar man ner platta för platta idag när man river materialet för att minimera riskerna.

 

Allt eternitmaterial behöver man använda rätt utrustning för att ta ner, detta inkluderar skyddskläder, handskar och skyddsmask. Arbetsmiljöverket rekommenderar också att tak- och fasadplattor blötläggs innan hanteringen av materialet påbörjas. På så sätt kan hanteringen bli säkrare och risken för att asbestfiber sprids minimeras. Avfallet måste sedan tas om hand på rätt sätt. Resterna ska samlas upp i plastsäckar som märks med varning om att det innehåller asbest, sedan kan man köra det till en avfallsstation.

 

Som privatperson får man själv hantera och riva eternit och andra asbestmaterial men reglerna från arbetsmiljöverket måste självklart följas. Därför kan det ibland vara enklare att anlita en firma som hjälper till.